Uitgiftereglement

Het uitgiftereglement bevat de set aan regels die van toepassing zijn bij het aanvragen, beoordelen en toekennen/afwijzen van exploitatievergunningen in het kader van de uitgifteprocedure 2016. Bij eventuele tegenstrijdige informatie is de inhoud in het reglement leidend.

Uigiftregelement, met informatie over rekenregels en criteria

U kunt het uitgiftereglement hier inzien en downloaden

Regeling Passagiersvaart Amsterdam (RPA)

U kunt de RPA hier inzien en downloaden